Jsme rodinná, brněnská společnost poskytující realitní služby. Poskytujeme realitní služby klientům při výstavbě rodinných domů formou Technického dozoru stavebníka (TDS), při koupi nemovitosti formou certifikovaného Realitního auditora (RA), případně dokážeme pomoci s prodejem formou Asistenta prodeje nemovitosti (APN), nedílnou součástí naší práce je i digitalizace stavebních výkresů (převod do PDF a DWG), pasportizace staveb a legalizace staveb.

Naše služby poskytujeme na základě zkušeností získaných více jak 10letou praxí práce na realitním trhu. Do anonymního světa realit se snažíme vnést rodinnou atmosféru a příjemný přátelský přístup. Upozorňujeme na práva a povinnosti vlastníků nemovitosti.

Naše společnost estateempire s.r.o. neposkytuje služby realitního makléře s provizní odměnou.

Realitní auditor

Certifikovaný RA, člen Asociace realitních auditorů České republiky

Realitní auditor je osoba oprávněná zkontrolovat technický stav budovy a veškerou dokumentaci ke stavbě. Jedná se o certifikovaného profesionála v oblasti kontroly stavební dokumentace a technického stavu budovy. Certifikovaný Realitní auditor musí k certifikaci absolvovat specializovaný kurz a vykonat Certifikační zkoušku z Auditu nemovitosti dle předpisu ARA Code Asociace realitních auditorů České republiky, z.s.. Realitní auditoři jsou členy Asociace realitních auditorů České republiky z.s. a jsou povinni dodržovat etický kodex Asociace.

S čím Vám pomůže RA?
1 Step 1
Realitní audit
Nemovitost
Druh nemovitosti
Podlahová plocha

Cena

[field18*field8] Kč včetně DPH

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Asistent prodeje nemovitosti

Certifikovaný APN

Náš certifikovaný Asistent prodeje nemovitosti Vám pomůže s hladkým prodejem nemovitosti svépomocí. Poradí Vám s nafocením nemovitosti, provede realitní audit pro zjištění reálného technického stavu nemovitosti a stanovení reálné prodejní ceny. Dále Vám pomůže se sepsáním kvalitní inzerce a připraví potřebné dokumenty k prodeji. Nasměruje Vás na úřady a banky tak, aby prodej proběhl rychle a bez komplikací.

S čím Vám pomůže APN?
1 Step 1
Asistovaný prodej nemovitosti
Nemovitost
Druh nemovitosti
Podlahová plocha

Cena

[field18*field8] Kč včetně DPH

​cena je pouze za práci Asistenta prodeje nemovitosti, neobsahuje tedy cenu za inzerci

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Technický dozor stavebníka

TDS pro soukromé stavebníky

Nabízíme odbornou kontrolu výstavby rodinného domu, vedení stavebního deníku a zajištění dalších legislativních úkonů spojených se stavbou. Zajišťujeme TDS od počátku stavby (poradíme a upozorníme na možná úskalí před podpisem smlouvy o dílo (SOD) a na přání asistujeme při podpisu smlouvy o dílo se stavební firmou) i v průběhu stavby. Vždy si nechejte předložit koncept smlouvy před jejím podpisem. Získáte možnost pro její pečlivé  přečtení v klidu a bez časové tísně a doplnění o Vaše připomínky. Zde Vám nabízíme naši pomoc.

S čím Vám pomůže náš TDS?
1 Step 1
Technický dozor stavebníka
Nemovitost
Fáze výstavby
Počet návštěv

Cena

[field18+field20] Kč včetně DPH

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Ostatní realitní činnosti

STUDIE RD, INTERIÉRU A 3D VIZUALIZACE

Potřebujete udělat studii rodinného domu, změnu interiéru a podívat se na 3D model? Nabízíme Vám možnost zpracování studií pro stavební úřad i pro Vaše soukromé či komerční užití.

DIGITALIZACE STAVEBNÍ DOKUMENTACE

Nabízíme, digitalizaci stavební dokumentace do PDF a DWG formátu.

PASPORTIZACE STAVBY

Tvorba digitálního pasportu stavby (zjednodušená projektová dokumentace skutečného provedení stavby). Pasport stavby se hodí především občanům, kteří nemají projektovou dokumentaci nemovitosti nebo ji nemají aktuální.

LEGALIZACE STAVBY

Může se stát, že koupíte nemovitost a její část, nebo dokonce celá není zkolaudována. Případně postavíte garáž, přístřešek apod. jedná se tedy o tak zvané černé stavby, u kterých hrozí pokuta až 2.000.000 Kč a její odstranění. Nabízíme tedy legální pomoc, jak tento problém řešit, aby stavba mohla zůstala stát. Více informací o legalizaci stavby zde

1 Step 1
Ostatní realitní služby
Nemovitost
Ostatní realitní služby

Cena

dohodou

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
REFERENCE
Legalizace stavby - Hranice na Moravě
Pro potřeby klienta jsme zlegalizovali stavbu garáže ve městě Hranice na Moravě, která byla postavená předchozím majitelem.
Bronislav Šik
jednatel společnosti/realitní auditor
Technický dozor stavebníka "TDS" - Hajany
Vyhověli jsme mladé rodině s prosbou o kontrolu prováděných stavebních prací. Při stavbě rodinného domu jsme dodatečně prováděli Technický dozor stavebníka, tak abychom objevili nesrovnalosti a předcházeli jim do budoucna.
Bronislav Šik
jednatel společnosti/realitní auditor
Legalizace stavby - Brno-Tuřany
Pro potřeby klienta jsme zlegalizovali přístavbu kuchyně namísto dvora ve městě Brně v městské části Brno-Tuřany, která byla postavená předchozím majitelem.
Bronislav Šik
jednatel společnosti/realitní auditor
Legalizace komerčního objektu - Kraví Hora v Brně
Na přání klienta, jsme zhotovili zjednodušenou stavební dokumentaci komerční stavby v areálu Kraví Hory v Brně, která byla následně použita pro úspěšnou legalizaci u stavebního a katastrálního úřadu.
Bronislav Šik
jednatel společnosti/realitní auditor
Legalizace stavebních úprav a změna užívání - Vážany nad Litavou
Pro potřeby klienta jsme zlegalizovali přestavbu bývalého vepřína na autoklempírnu s nadstandardní bytovou jednotkou.
Bronislav Šik
jednatel společnosti/realitní auditor

PARTNEŘI

estateempire s.r.o.

Spisová značka C 98310 vedená u Krajského soudu v Brně

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Technický dozor stavebníka (TDS), někdy též technický dozor investora (TDI) smí vykonávat svéprávná osoba starší 18 let, mimo stavby financované z veřejného rozpočtu. U staveb rodinného domu však doporučujeme také využití odborníka, který se v prostředí staveb pohybuje. Tím je zajištěný kvalitní technický dozor na stavbě.

TDS/TDI provádí na stavbě kontrolu prováděných prací v souladu se stavební dokumentací. Kontroluje kvalitu provedení a vedení stavebního deníku stavbyvedoucím. Na základě smlouvy stavebníka smí přebírat jednotlivá díla nebo jejich dílčí časti. TDS/TDI je na stavbě jako odborný poradce stavebníka (investora), smí vepisovat poznámky do Stavebního deníku a je tedy součástí stavebního řízení.

Realitní auditor provádí Realitní audit. Což je kontrola nemovitosti pro odhalení nedostatků nemovitosti a její dokumentace, které snižují její cenu a komfort bydlení.

Nedostatky dělíme do 3 kategorií, podle závažnosti:

 1. NESHODY
  • jedná se o nesoulad stavební dokumentace se skutečným stavem výstavby nemovitosti
 2. POŠKOZENÍ
  • jedná se o fyzické projevy závady na nemovitosti (prasklina, kapající potrubí, ucpaný odpad apod.)
 3. HAVÁRIE
  • většinou se jedná o stav, kdy se zanedbala oprava poškození

Naši auditoři provádí kontrolu:

 1. stavební dokumentace a další dokumentace spojené ke stavbě (list vlastnictví, plomby, věcná břemena, revizní protokoly – plyn, voda, elektřina, komín apod.)
 2. vizuální kontrolu stavby (zdivo, střecha, výplně, inženýrské sítě)
 3. kontrolu měřením (rozměry, povrchová vlhkost zdiva, hluk a elektromagnetický smog v domě)

O auditu nemovitosti je vždy sepsána Auditorská zpráva a je předána do rukou objednatele. Jsme schopni stanovit případnou výši investice do oprav.

Rozdíl mezi Realitním makléřem a našim Asistentem prodeje nemovitosti je ten, že náš Asistent nikde při prodeji nefiguruje. O prodej se staráte sami a v případě potřeby pomoci se můžete na Asistenta obrátit. Veškeré úkony s prodejem nemovitosti Vám Asistent vysvětlí na osobní schůzce, kde společně sepíšete prodejní inzerát, nafotíte nemovitost a stanovíte nejlepší cenu. Dále obdržíte veškerou dokumentaci k prodeji nemovitosti, včetně návodu kam, který dokument odnést, případně úředně ověřit.

Asistent neinzeruje, proto byla jeho odměna stanovena na fixní částku 7500Kč + cestovné.