Asistent prodeje nemovitosti

Jelikož se na realitním trhu objevuje pro klienta mnoho informací a dezinformací, v nichž je obtížné se orientovat, rozhodli jsme Vám nabídnout řešení a podat tak pomocnou ruku nejen českému realitnímu trhu v podobě Asistenta prodeje nemovitosti za fixní cenu, nikoli za provizi. Prodávající od počátku zná cenu, ví kolik zaplatí a co za své peníze dostane.

Baví tě práce s nemovitostmi? Orientuješ se na realitním trhu a máš chuť pomoci lidem s prodejem?

Pak věř, že tě pozice Asistenta prodeje nemovitosti bude naplňovat.

Asistent prodeje nemovitosti

Certifikovaný APN

Jako certifikovaný Asistent prodeje nemovitostí, budeš moci lidem pomoci s jejich prodejem, případně nákupem. Pomůžeš s inzercí, zajistíš vzory smluv, vklad na katastr, přepisy energií. Certifikace je interní záležitostí a plně v režii společnosti estateempire s.r.o.

Co bude náplní tvé práce?
Naše požadavky?
A co za to získáš?
DressCode?

PARTNEŘI

estateempire s.r.o.

Spisová značka C 98310 vedená u Krajského soudu v Brně

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Technický dozor stavebníka (TDS), někdy též technický dozor investora (TDI) smí vykonávat svéprávná osoba starší 18 let, mimo stavby financované z veřejného rozpočtu. U staveb rodinného domu však doporučujeme také využití odborníka, který se v prostředí staveb pohybuje. Tím je zajištěný kvalitní technický dozor na stavbě.

TDS/TDI provádí na stavbě kontrolu prováděných prací v souladu se stavební dokumentací. Kontroluje kvalitu provedení a vedení stavebního deníku stavbyvedoucím. Na základě smlouvy stavebníka smí přebírat jednotlivá díla nebo jejich dílčí časti. TDS/TDI je na stavbě jako odborný poradce stavebníka (investora), smí vepisovat poznámky do Stavebního deníku a je tedy součástí stavebního řízení.

Realitní auditor provádí Realitní audit. Což je kontrola nemovitosti pro odhalení nedostatků nemovitosti a její dokumentace, které snižují komfort bydlení.

Nedostatky dělíme do 3 kategorií, podle závažnosti:

 1. NESHODY
  • jedná se o nesoulad stavební dokumentace se skutečným stavem výstavby nemovitosti
 2. POŠKOZENÍ
  • jedná se o fyzické projevy závady na nemovitosti (prasklina, kapající potrubí, ucpaný odpad apod.)
 3. HAVÁRIE
  • většinou se jedná o stav, kdy se zanedbala oprava poškození

Naši auditoři provádí kontrolu:

 1. stavební dokumentace a další dokumentace spojené ke stavbě (list vlstnictví, plomby, věcná břemena, revizní protokoly – plyn, vody, elektřina, komín apod.)
 2. vizuální kontrolu stavby (zdivo, střecha, výplně, inženýrské sítě)
 3. kontrolu měřením (rozměry, povrchová vlhkost zdiva, hluk, SAR – elektromagnetické vlnění, radiaktivita v domě)

O Auditu nemovitosti je vždy sepsána Auditorská zpráva a je předána do rukou objednatele. Jsme schopni stanovit reálnou hodnotu nemovitosti a případnou výši investice do oprav.

Rozdíl mezi Realitním makléřem a našim Asistentem prodeje nemovitosti je ten, že náš Asistent nikde při prodeji nefiguruje. O prodej se staráte sami a v případě potřeby pomoci se můžete na Asistenta obrátit. Veškeré úkony s prodejem nemovitosti Vám Asistent ukáže na osobní schůzce, kde společně sepíšete prodejní inzerát, nafotíte nemovitost, stanovíte nejlepší cenu, obdržíte veškerou dokumentaci k prodeji nemovitosti, včetně návodu kam, který dokument odnést, případně úředně ověřit.

Asistent neinzeruje, proto byla jeho odměna stanovena na fixní částku + cestovné viz. náš Ceník 2019.pdf, který je možné stáhnou na našich stránkách.