Co dělá Realitní auditor?

Realitní auditor provádí Realitní audit. Což je kontrola nemovitosti pro odhalení nedostatků nemovitosti a její dokumentace, které snižují komfort bydlení.

Nedostatky dělíme do 3 kategorií, podle závažnosti:

 1. NESHODY
  • jedná se o nesoulad stavební dokumentace se skutečným stavem výstavby nemovitosti
 2. POŠKOZENÍ
  • jedná se o fyzické projevy závady na nemovitosti (prasklina, kapající potrubí, ucpaný odpad apod.)
 3. HAVÁRIE
  • většinou se jedná o stav, kdy se zanedbala oprava poškození

Naši auditoři provádí kontrolu:

 1. stavební dokumentace a další dokumentace spojené ke stavbě (list vlstnictví, plomby, věcná břemena, revizní protokoly – plyn, vody, elektřina, komín apod.)
 2. vizuální kontrolu stavby (zdivo, střecha, výplně, inženýrské sítě)
 3. kontrolu měřením (rozměry, povrchová vlhkost zdiva, hluk, SAR – elektromagnetické vlnění, radiaktivita v domě)

O Auditu nemovitosti je vždy sepsána Auditorská zpráva a je předána do rukou objednatele. Jsme schopni stanovit reálnou hodnotu nemovitosti a případnou výši investice do oprav.