Rozšiřujeme tým

Začni svoji realitní kariéru s námi! V současné době rozšiřujeme náš tým zapálených realitních specialistů. Pokud tě baví nemovitosti, architektura a realitní trh, tak jsi na správné adrese. Nám nevadí, že nemáš odborné vzdělání, i když je to v tomto oboru výhodou.

Vše, co budeš pro svoji práci snů potřebovat, tě naučíme.

Asistent prodeje nemovitosti

Certifikovaný APN

Jako certifikovaný Asistent prodeje nemovitostí, budeš moci lidem pomoci s jejich prodej, případně nákupem. Pomůžeš s inzercí, zajistíš vzory smluv, vklad na katastr, přepisy energií.

Co bude náplní tvé práce?
Naše požadavky?
A co za to získáš?

Realitní auditor

Certifikovaný RA, člen Asociace realitních auditorů České republiky

Jako certifikovaný Realitní auditor budeš oprávněn zkontrolovat technický stav budovy a veškerou dokumentaci ke stavbě. Absolvuješ profesní kurz Certifikovaný Realitní auditor a vykonáš Certifikační zkoušku z Auditu nemovitosti dle předpisu ARA Code Asociace realitních auditorů České republiky, z.s..

Po úspěšné složení zkoušky se staneš certifikovaným profesionálem v oblasti kontroly stavební dokumentace a technického stavu budovy a členem Asociace realitních auditorů České republiky, z.s. s kulatým razítkem.

Co bude náplní tvé práce?
Naše požadavky?
A co za to získáš?

Technický dozor stavebníka

TDS pro soukromé stavebníky

Troufneš si kontrolovat stavební firmy při výstavbě rodinných domů? Máš přehled o stavbách, Stavebním zákonu a vyznáš se ve stavební dokumentaci? Pak vítej mezi nás!

Co bude náplní tvé práce?
Naše požadavky?
A co za to získáš?

PARTNEŘI

estateempire s.r.o.

Spisová značka C 98310 vedená u Krajského soudu v Brně

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Technický dozor stavebníka (TDS), někdy též technický dozor investora (TDI) smí vykonávat svéprávná osoba starší 18 let, mimo stavby financované z veřejného rozpočtu. U staveb rodinného domu však doporučujeme také využití odborníka, který se v prostředí staveb pohybuje. Tím je zajištěný kvalitní technický dozor na stavbě.

TDS/TDI provádí na stavbě kontrolu prováděných prací v souladu se stavební dokumentací. Kontroluje kvalitu provedení a vedení stavebního deníku stavbyvedoucím. Na základě smlouvy stavebníka smí přebírat jednotlivá díla nebo jejich dílčí časti. TDS/TDI je na stavbě jako odborný poradce stavebníka (investora), smí vepisovat poznámky do Stavebního deníku a je tedy součástí stavebního řízení.

Realitní auditor provádí Realitní audit. Což je kontrola nemovitosti pro odhalení nedostatků nemovitosti a její dokumentace, které snižují komfort bydlení.

Nedostatky dělíme do 3 kategorií, podle závažnosti:

 1. NESHODY
  • jedná se o nesoulad stavební dokumentace se skutečným stavem výstavby nemovitosti
 2. POŠKOZENÍ
  • jedná se o fyzické projevy závady na nemovitosti (prasklina, kapající potrubí, ucpaný odpad apod.)
 3. HAVÁRIE
  • většinou se jedná o stav, kdy se zanedbala oprava poškození

Naši auditoři provádí kontrolu:

 1. stavební dokumentace a další dokumentace spojené ke stavbě (list vlastnictví, plomby, věcná břemena, revizní protokoly – plyn, vody, elektřina, komín apod.)
 2. vizuální kontrolu stavby (zdivo, střecha, výplně, inženýrské sítě)
 3. kontrolu měřením (rozměry, povrchová vlhkost zdiva, hluk, SAR – elektromagnetické vlnění v domě)

O Auditu nemovitosti je vždy sepsána Auditorská zpráva a je předána do rukou objednatele. Jsme schopni stanovit případnou výši investice do oprav.

Rozdíl mezi Realitním makléřem a našim Asistentem prodeje nemovitosti je ten, že náš Asistent nikde při prodeji nefiguruje. O prodej se staráte sami a v případě potřeby pomoci se můžete na Asistenta obrátit. Veškeré úkony s prodejem nemovitosti Vám Asistent ukáže na osobní schůzce, kde společně sepíšete prodejní inzerát, nafotíte nemovitost, stanovíte nejlepší cenu, obdržíte veškerou dokumentaci k prodeji nemovitosti, včetně návodu kam, který dokument odnést, případně úředně ověřit.

Asistent neinzeruje, proto byla jeho odměna stanovena na fixní částku + cestovné viz. náš Ceník 2019.pdf, který je možné stáhnou na našich stránkách.